SZKOLENIA - Nowy projekt

Kontakt
E-mail: info@psychotraumatologia.com.pl
Tel: +48 660 76 50 50

Przejdź do treści
SZKOLENIA Z ZAKRESU PSYCHOTRAUMATOLOGII PRAKTYCZNEJ

ZAPRASZAJĄ NA SZKOLENIE Z ZAKRESU
PSYCHOTRAUMATOLOGII PRAKTYCZNEJ

SZKOLENIE OMAWIA PROBLEMATYKĘ PSYCHOTRAUMATOLOGII W PODEJŚCIU PSYCHODYNAMICZNYM I PSYCHOANALITYCZNYM.  JEST ADRESOWANE DO SPECJALISTÓW PRACUJĄCYCH W OBSZARZE PREWENCJI, PROFILAKTYKI, INTERWENCJI ORAZ POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEŻYCIAMI TRAUMATYCZNYMI.

KURS PODSTAWOWY W SPOSÓB WYCZERPUJĄCY, Z RÓŻNYCH PERSPEKTYW OMAWIA TEMATYKĘ TRAUMY PSYCHICZNEJ, OSADZA W METODYCE PSYCHOTRAUMATOLOGII ORAZ WYPOSAŻA W NARZĘDZIA PRACY W PODSTAWOWYM KONTAKCIE Z OSOBAMI PO PRZEŻYCIACH TRAUMATYCZNYCH.

NASZYMI ABSOLWENTAMI I BENEFICJENTAMI SĄ PSYCHOLOGOWIE, PSYCHOTERAPEUCI, PEDAGODZY, PRACOWNICY SŁUŻB SPOŁECZNYCH ORAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH, LEKARZE I PRACOWNICY SŁUŻB MEDYCZNYCH, PRACOWNICY INSTYTUCJI  PENITENCJARNYCH I OSOBY INNYCH PROFESJI.

SZKOLENIE JEST REKOMENDOWANE PRZEZ POLSKĄ FEDERACJĘ PSYCHOTRAUMATOLOGII BĘDĄCĄ CZŁONKIEM POLSKIEJ RADY PSYCHOTERAPII ORAZ INSTYTUT PSYCHOTERAPII ZINTEGROWANEJ W MONACHIUM BĘDĄCYM UZNANĄ INSTYTUJCĄ SZKOLĄCĄ PRZEZ RZĄD NIEMIECKI ORAZ KRAJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ.

NASI ABSOLWENCI PODJEMUJĄ PRACĘ W PRYWATNYCH GABINETACH, INSTYTUCJACH OŚWIATOWYCH, PRYWATNEJ I PUBLICZNEJ SŁUŻBIE ZDROWIA ORAZ INNYCH POKREWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI W KTÓRYCH MAJĄ KONTAKT ZARÓWNO Z DOROSŁYMI, MŁODZIEŻĄ I DZIEĆMI KTÓRZY DOŚWIADCZYLI TRAUM PSYCHICZNYCH


Szkolenia składa się z 17 tu zjazdów, które odbywają się raz w miesiącu. Rozpoczęcie szkolenia jest planowane w formule stacjonarnej/hybrydowej: w GDAŃSKU i w WARSZAWIE oraz poprzez platformę ZOOM

Formuła dalszego przebiegu szkolenia będzie uzależniona od preferencji uczestników i wspólnych uzgodnień z fundacją. Fundacja PCP jest przygotowana do pracy szkoleniowej zarówno w formie stacjonarnej jak i on line (poprzez platformę ZOOM). Aktualnie dominującą formułą szkoleń w naszej organizacji jest forma pracy on line przeplatana spotkaniami stacjonarnymi. Każdy zjazd ma wyodrębniony i spójny z pozostałymi zakres tematyczny.

Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest gwarancją dobrego przygotowania własnego warsztatu pracy. W przypadku nieobecności na jednym zjeździe istnieje możliwość odpracowania go biorąc udział w zajęciach innej grupy szkoleniowej (w Gdańsku lub w Warszawie, również za pośrednictwem platformy ZOOM). Nieobecność podczas jednego zjazdu jest akceptowana i nie wywołuje żadnych konsekwencji. Nieobecność podczas dwóch lub większej ilości zjazdów wymaga odpracowania z inną grupą lub zaliczenia zjazdu u trenera prowadzącego. Pełen cykl szkoleniowy stanowi spójną całość w zakresie wiedzy i umiejętności psychotraumatologa.

Szkolenie kończy się egzaminem testowym z zakresu psychotraumatologii, którego zaliczenie skutkuje otrzymaniem dyplomu ukończenia szkolenia nadającego prawo do używania tytuły „Psychotraumatolog”. Dyplom ten upoważnia do krótkoterminowej interwencyjnej pracy z osobami po doświadczeniach traumatycznych.

Zajęcia odbywają się o stałych porach:
w piątki w godzinach 15.30 – 19.30 i
w soboty w godz. 9.00 – 14.00.
Szkolenia online - platforma ZOOM
Szkolenia odbywają się na platformie ZOOM online. Wszelkie niezbędne instrukcje i materiały znajdą Państwo.
Koordynator

Informacja telefoniczna: 660-765-050 – Jolanta Zboińska

Zgłoszenia prosimy kierować: na adres: fundacjaszkolenia@wp.pl

ANKIETA


Szkolenia Stacjonarne i Hybrydowe
Szanowni Państwo - Fundacja PCP prowadzi również szkolenia w formie stacjonarnej i hybrydowej...
Dla Trenerów szkoleń:
wejście do strony dla Trenerów szkoleń:


WEJŚCIE>
Fundacja PCP
ul. Brozowa 15
80-243 GDAŃSK

NIP: 9570991713
Wróć do spisu treści