Wymagania do certyfikacji - Nowy projekt

Kontakt
E-mail: info@psychotraumatologia.com.pl
E-mai w spr. szkoleń: fundacjaszkolenia@wp.pl

Przejdź do treści
Wymagania do certyfikacji:

Certyfikat PSYCHOTRAUMATOLOGA
wydany przez
CENTRUM PSYCHOTERAPII ZINTEGROWANEJ W MONACHIUM
może uzyskać osoba która:


1. Osoba która ukończyła wyższe studia humanistyczne, medyczne lub pokrewne i pracuje w obszarze pomagania, wsparcia psychologicznego lub studenci ostatnich lat tego typu studiów.

2. Odbyła pełen cykl szkolenia prowadzonego przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii ( 3 stopnie).

3. Odbyła psychoterapię własną u psychoterapeuty posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego w wymiarze 3 lat minimum 2 razy w tygodniu.

4. Odbyła superwizję indywidualną w wymiarze 75 godzin co najmniej raz w tygodniu u dwóch superwizorów uznanych przez Fundację PCP (omówienie wszystkich pacjentów) - łącznie 150 godzin.

5. Otrzymała rekomendację zespołu trenerów prowadzących szkolenia z zakresu psychotraumatologii.

6. Przedstawiła referat obrazujący jej pracę kliniczną z pacjentem z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkoleń oraz superwizji (oprócz pracy powinien być opis 3-4 godzin pracy z pacjentem).


Wymagania szkoleniowe wobec uczestników szkoleń z psychotraumatologii starających się o certyfikat psychotraumatologa Instytutu Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium.

Psychoterapia własna:
Fundacja oraz Instytut w Monachium zalecają psychoterapię indywidualną u certyfikowanych psychoterapeutów psychoanalitycznych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej lub Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Standard godzinowy

  • Szkolenie teoretyczne - 605 godzin (godzin zegarowych 60 minut)
  • Superwizja indywidualna - 150 godzin (po 75 godzin u każdego z dwóch superwizorów, jeden superwizor musi być psychotraumatologiam, drugi może być superwizorem innej szkoły psychoterapii)
  • Terapia własna - 310 godzin (3 lata 2 x w tygodniu)
  • Staż kliniczny - 360 godzin (honorowane są zaświadczenia z instytucji zarówno prywatnych jak i publicznych w których pracują certyfikowani psychoterapeuci)
  • Całość szkolenia obejmuje 1425 godzin

Wymogi godzinowe szkolenia są zgodne ze standardami Polskiej Rady Psychoterapii
Fundacja PCP
ul. Brozowa 15
80-243 GDAŃSK

NIP: 9570991713
Wróć do spisu treści