FUNDACJA Pomorskie Centrum Psychotraumatologii

Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku
Przejdź do treści
Porozumienie z Instytutem CIP w Monachium
AKTUALNOŚCI
K O N F E R E N C J AZapraszają Państwa na
MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ
PSYCHOTRAUMATOLOGICZNĄ
na temat:
WOJNY A TRAUMA TRANSGENERACYJNA

która odbędzie się w dniu 25 listopada 2022 r. o godz. 10.00
w formule HYBRYDOWEJ

PROGRAM:
10:00 – 10:15 – Otwarcie konferencji Prezes Fundacji Jolanta Zboińska
10:15 – 11:15 dr Viola Rębecka Davie (Polska, USA) – wy stacjon.
Borucino – transgeneracyjne próby opracowania traumy indywidualnej
i grupowej. Gdy milczysz 70 lat.”
11:15 – 11:25 - Dyskusja
11:25 – 12:25 dr Susanne Levy (RPA) – wykład online
Praca z ocaleńcami a przekaz transgeneracyjny – doświadczenia
apartheidu"
12:25 – 12:55 – Dyskusja
12:55 – 13:25  – Przerwa
13:25 – 14:25 Ela Briz (Niemcy) – wykład stacjonarny
Transgeneracyjny przekaz traumy na poziomach wspólnoty
doświadczeń, wspólnoty dyskursu, wspólnoty tożsamości”.
14:25 – 14:40 – Dyskusja
14:40 – 15:40 dr Alfred WALTER (Niemieckie Towarzystwo
Psychoanalityczne Instytut Psychoterapii Zintegrowanej) – wy. stacjon
„Konsekwencje doświadczeń wojennych dla narodu niemieckiego”
Superwizor i trener Instytutu Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium.
Tłumaczenie z języka niemieckiego mgr Magdalena Sykutera.
15:40 – 16:00 – Dyskusja
ok. 16:10        – Zakończenie konferencji.

WARSZTATY SEMINARYJNO – SUPERWIZYJNE
W sobotę 26 listopada w godz. 10.00 – 13.00 proponujemy
Państwu udział w WARSZTATACH seminaryjno – superwizyjnych
(forma stacjonarna) pt. „TRANSGENERACYJNE OPISY TRAUMY”.
Proponujemy 3 grupy warsztatowe:
GRUPA I – Ela Briz - "Transgeneracyjny przekaz Traumy"
GRUPA II - Viola Rębecka Davie - "Transgeneracje, opisy traumy"
GRUPA III - Alfred Walter - "Doświadczenia wojenne a przekazy transgeneracyjne"


PRELEGENCI:
Dr Viola Rębecka Davie (Polska/USA) ukończyła szkolenie
psychoanalityczne w Międzynarodowym Towarzystwie Psychoanalitycznym
Londyn/Polska. Następnie odbyła program szkolenia klinicznego w
Women’s Institute Therapy Center NYC. Jest twórczynią i realizatorką
projektu „Gwałt: historia wstydu” oraz autorką książki „Gwałt w historii
wstydu – pamiętnik ocalonych”. Obszary zainteresowań i wiedzy
specjalistycznej obejmują złożoną traumę, zespół ofiar gwałtu wojennego
i traumę międzypokoleniową. Współpracuje z międzynarodową
społecznością ofiar gwałtów wojennych/Kongo/Rwandy/Kosowa/Bośni
i Hercegowiny/Bangladeszu/Korei Południowej i nie tylko. Jest prezesem
zarządu Women Chapter International. Dyrektor programu Sara2 NYC.
Prowadzi badania poświęcone zespołowi ocalałych z gwałtu wojennego
jako doktorantka Uniwersytetu Touro w Los Angeles w Kalifornii.

Dr Susan Levy (Republika Południowej Afryki) psycholog,
superwizor i psychoterapeuta psychoanalityczny, członkini
Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologów, wykładowczyni
Tavistock Clinic w Londynie, członkini Stowarzyszenia Psychologów
Republiki Południowej Afryki, prowadząca prywatną praktykę
psychoterapeutyczną w w Johannesburgu Republice Południowej Afryki.
Wspólnie z Alessandrą Lemmą współautorka jednej z najnowszych pozycji
na temat psychoanalitycznej pracy z traumą: „Perwersja utraty.
Psychoanalityczna perspektywa traumy”.

Ela Briz (Polska, Niemcy) Psycholog-studia psychologii na wydziale
Filozofii Chrześcijańskiej -Katolicki Uniwersytet Lubelski;
Specjalizacja: psychologia kliniczna, psychologia społeczna, psychologia
religii. Studia specjalizacyjne i kwalifikacyjne w Niemczech:
Psychoterapia analityczna dzieci, młodzieży i dorosłych;
psychotraumatologia ogólna; psychotraumatologia specjalna;
psychotraumatologia analityczna; Psychotraumatologia –Praca z technika
EMDR. Biegła sądowa w prawie rodzinnym i socjalnym; Dozentin Unii
Europejskiej- prowadzi szkolenia podyplomowe w krajach unii z zakresu
psychotraumatologii.

Dr Alfred Walter  (Niemcy) od 15 lat prowadzi działalność we
własnym gabinecie psychoanalitycznym w Augsburgu. Kierownik szkoleń
z zakresu psychoanalitycznej i psychodynamicznej terapii dzieci i młodzieży
przy Centrum für Integrative Psychotherapie (Centrum Psychoterapii
Integracyjnej) w Monachium Kierownik szkoleń z zakresu terapii par i rodzin
przy Gesellschaft für analytische Gruppendynamik e.V. (Stowarzyszenie
Analitycznej Dynamiki Grupowej) w Monachium. Jest wykładowcą
i superwizorem w obu instytutach.  Wieloletni wykładowca psychologii głębi
i psychoanalizy, terapii grupowej, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz
terapii rodzin w Instytucie Muzykoterapii


dr ANNE ALVAREZ "ŻYWY KONTAKT"


Książkę można kupić przez formularz zamówienia:


dr Alfred Walter "W drodze na Obcą ziemię"


Przekazujemy Państwu do korzystania nieodpłatnie najnowszą
książkę dr Waltera "W drodze na Obcą ziemię" opisującą
niemieckie doświadczenia pracy z uchodźcami z różnych krajów.

Książka do pobrania - Plik PDF22 stycznia 2022


Wykład dr Anne Alvarez pt:

"POZIOMY PRACY ANALITYCZNEJ I POZIOMY PSYCHOPATOLOGII:
OMÓWIENIE BRAKÓW W SELF I W OBIEKCIE."

Dr Alvarez jest specjalistką z ponad 50-letnim stażem pracy terapeutycznej z dziećmi
i młodzieżą z doświadczeniem wczesnej traumy. Jest konsultantką naukową na
Uniwersytecie w Pizie ds badań w Psychoterapii Rodzic-Niemowlę u dzieci z
przewlekłymi zaburzeniami rozwojowymi, oraz jedną z założycielek Oddziału Leczenia
Zaburzeń Autystycznych w Klinice Tavistock w Londynie. Pracując w nurcie psychoterapii
psychoanalitycznej, Dr Alvarez na przestrzeni lat zmodyfikowała podejście
psychoanalityczne w pracy z dziećmi i stworzyła własny model pracy terapeutycznej
w ramach tego nurtu.


STYCZEŃ 2022


Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku
od 18.10.2021 r. realizuje projekt pn. "Wsparcie na starcie" polegający
na organizacji z rodzinnej pieczy zastępczej (także w formie zdalnej) oraz
regularnym wsparciu indywidualnej terapii długoterminowej dla 25 dzieci i
młodzieży 31.03.2023 r. i psychoedukacji rodziców zastępczych.STYCZEŃ 2022


Szanowni Państwo.

W ramach Centrum Terapii Traumy rozpoczynamy w
styczniu 2022 roku spotkania Terapeutycznej Grupy
Wsparcia dla Osób z Doświadczeniem Utraty i Żałoby.

Więcej informacji i link do formularza zgłoszeniowego
znajdziecie Państwo na stronie: TU PROSZĘ KLIKNĄĆ


26 listopada 2021
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
Hybrydowa
26 listopada 2021 roku o godz. 10:00
PRACA Z TRAUMĄ
PROGRAM:
10:00 – 10:15    – Otwarcie konferencji
10:15 – 10:30    – Powitanie–Prezes Fund. Jolanta Zboińska
10:30 – 11:30   dr Alfred Walter
„Zamiana traumatycznego doświadczenia  w narrację.
Przypadek psychodynamicznej terapii traumy u dziecka”
11:30 – 11:45    – Dyskusja
11:45 – 12:45   dr Anne Alvarez
„Poziomy pracy terapeutycznej w terapii traumy i zaniedbania:
w kontynuacji <<ŻywegoKontaktu>>”
12:45 – 13:00    – Dyskusja
13:00 – 13:30    – Przerwa kawowa
13:30 – 14:15 dr hab. Bernadetta Izydorczyk
„Trauma a zaburzenia odżywiania”
14:15 – 14:30    – Dyskusja
14:30 – 15:15    dr Joanna Stubley
„Praca z traumą złożoną u osób dorosłych. Model Tavistockclinic”
15:15 – 15:30    – Dyskusja
15:30 – 16:00   Michał Żłobecki
„Sytuacja cudzoziemców z doświadczeniem traumy przebywających
w detencji administracyjnej – międzynarodowe standardy oraz
wnioski płynące z wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji
Tortur BRPO w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców”
16:00 – 16:15    – Dyskusja
16:15                 – Zakończenie konferencji


WIĘCEJ INFORMACJI - TU

14 czerwiec  2021
S Z K O L E N I E
Nowy cykl szkolenia z zakresu
psychotraumatologii praktycznej

Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii
rozpoczyna nowy cykl szkolenia:CENTRUM TERAPII TRAUMY

UWAGA
Od dnia 01 maja 2021 roku zmienił się numer telefonu do
Centrum Terapii Traumy. Nowy numer:
723 404 686

Więcej infoemacji na temat CTT znajdą Państwo TU

05 stycznia  2021
MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA
ONLINE

25 MARCA 2021 roku

TRAUMATYCZNE PRZYWIĄZANIE

PROGRAM:
10:00 – 10:15   – Otwarcie konferencji
10:15 – 10:30    – Powitanie – Prezes Fundacji Jolanta Zboińska

10:30 – 11:30    – dr Alfred Walter
Ukryta i jawna traumatyzacja. Rozważania na temat traumatyzujących czynników w doświadczeniu wczesnego przywiązania”.
11:30 – 11:50    – Dyskusja

11:50 – 12:50    – dr Anne Alvarez
Imperatyw moralny w pracy z dziećmi z zaburzeniami z pogranicza: gramatyka pragnień i potrzeb
12:50 – 13:10    – Dyskusja

13:10 – 13:30    – Przerwa

13:30 – 14:15    – Sylwia Sakowicz-Scott
„Eksploracja dzieci i młodzieży przez gangi i grupy przestępcze”.
14:15 – 14:35    – Dyskusja

14:35 – 15:25   – Aleksandra Osińska
„Ochrona więzi rodzinnych pomiędzy nieletnimi matkami przebywającymi w placówkach resocjalizacyjnych i ich dziećmi”.
15:25 – 15:45   – Dyskusja

15:45                 – Zakończenie konferencji.

WIĘCEJ INFORMACJI - TUGrudzień 2020

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI w 2020 r.

  Drodzy Państwo, powoli zbliża się koniec roku, a wraz z nim podsumowanie naszej działalności w 2020, w formie krótkiej prezentacji. Zakres działań fundacji stale się poszerza. Dziękujemy wszystkim Państwu za współpracę, zaufanie oraz wsparcie, jakie nam okazujecie, również w formie polubień naszych postów na FB- wszystko to jest dla nas bardzo cenne. Bez Was nie byłoby nas.

Miasto Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności, Fundusz Młodzieżowy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, AKJ Trójmiasto, Stowarzyszenie Morena


20 CZERWCA 2020

REALIZACJA PROJEKTU
"GALOPEM W PRZYSZŁOŚĆ"Fundacja Pomorskie Centrum Psychotramatologii od czerwca 2020 r. realizuje projekt "Galopem w przyszłość". Jego celem jest wsparcie 15 dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji, które pomimo młodego wieku przeżyły kryzys i doznały traumatycznych przeżyć. Pomoc odbiorcą projektu prowadzona jest poprzez oddziaływania hipoterapeutyczne w stadninie AKJ Trójmiasto


29 LISTOPADA 2019

KONFERENCJA
TRAUMA W RODZINIESzanowni Państwo.
Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii zorganizowała wraz z Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium, Polską Federacją Psychotraumatologii oraz Europejskim Centrum Solidarności konferencję na tamat TRAUMA W RODZINIE.SZKOLENIE Z ZAKRESU
PSYCHOTRAUMATOLOGII PRAKTYCZNEJ

Szczegółowe informacje: 
GDAŃSK - 27 września 2019 - kliknij TU
WARSZAWA - 11 października 2019 - kliknij TUNowa publikacja Alfreda Waltera


Pozycja zostanie wydana jesienią 2019 roku.


01 MARCA  2019
SZKOLENIE
Nowy cykl szkolenia z zakresu psychotraumatologii praktycznej

Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii rozpoczyna nowy cykl szkolenia - więcej TU


06 Września 2018

KONFERENCJA "WYLOGOWANIE" Z ŻYCIA JAKO KONSEKWENCJA TRAUMATYZACJISzanowni Państwo.
Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii zorganizowała wraz z Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium oraz Europejskim Centrum Solidarności konferencję na tamat "WYLOGOWANIE" Z ŻYCIA JAKO KONSEKWENCJA TRAUMATYZACJI. Więcej...


06/07 kwiecień 2018

Wizyta
dr Alfreda WalteraSzanowni Państwo.
W dniach 6-7 kwietnia ponownie mieliśmy okazję gościć Pana Alfreda Waltera z Instytutu Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium, który poprowadził dla naszych słuchaczy zajęcia z tematu „Terapia traumy”. Poniżej kilka zdjęć z tego szkolenia. Kolejna wizyta Pana Alfreda zaplanowana jest na termin 6-8 września 2018, kiedy to planujemy zorganizowanie konferencji.
Galeria
S Z K O L E N I E
FUNDACJA POMORSKIE

CENTRUM PSYCHOTRAUMATOLOGII
Gdańsk - Wrzeszcz
ul. Brzozowa 15SZKOLENIE Z ZAKRESU PSYCHOTRAUMATOLOGII PRAKTYCZNEJ
 
  1. GDAŃSK - początek 30 wrzesienia 2022 r. - więcej informacji TU
  2. WRASZAWA - początek 7 października 2022 r. - więcej informacji TU
 
Szanowni Państwo,
 
 

ZAPRASZAJĄ NA SZKOLENIE Z ZAKRESU
 
PSYCHOTRAUMATOLOGII PRAKTYCZNEJ
W GDAŃSKU i WARSZAWIE

SZKOLENIE OMAWIA PROBLEMATYKĘ PSYCHOTRAUMATOLOGII W PODEJŚCIU PSYCHODYNAMICZNYM I PSYCHOANALITYCZNYM.  REGULARNIE STOSOWANĄ METODĄ PRACY JEST SUPERWIZJA PRZYPADKÓW KLINICZNYCH - OMAWIANIE PRACY Z PACJENTAMI PO DOŚWIADCZENIACH TRAUMATYCZNYCH.
SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO SPECJALISTÓW PRACUJĄCYCH W OBSZARZE PREWENCJI, PROFILAKTYKI, INTERWENCJI ORAZ POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEŻYCIAMI TRAUMATYCZNYMI.
 
KURS PODSTAWOWY W SPOSÓB WYCZERPUJĄCY, Z RÓŻNYCH PERSPEKTYW OMAWIA TEMATYKĘ TRAUMY PSYCHICZNEJ, OSADZA W METODYCE PSYCHOTRAUMATOLOGII ORAZ WYPOSAŻA W NARZĘDZIA PRACY W PODSTAWOWYM KONTAKCIE Z OSOBAMI PO PRZEŻYCIACH TRAUMATYCZNYCH.
 
NASZYMI ABSOLWENTAMI I BENEFICJENTAMI SĄ PSYCHOLOGOWIE, PSYCHOTERAPEUCI, PEDAGODZY, PRACOWNICY SŁUŻB SPOŁECZNYCH ORAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH, LEKARZE I PRACOWNICY SŁUŻB MEDYCZNYCH, PRACOWNICY INSTYTUCJI PENITENCJARNYCH I OSOBY INNYCH PROFESJI.

Informacje organizacyjne

Szkolenie składa się z siedemnastu zjazdów, które odbywają się raz w miesiącu. Poszczególne zjazdy będą prowadzone głównie w formule online (poprzez platformę ZOOM), jednak 2-3 zjazdów będzie organizowanych w formie stacjonarnej (min. pierwszy i ostatni zjazd). Miejscem spotkań stacjonarnych będzie:

GDAŃSK - siedziba Fundacji w Gdańsku Wrzeszczu ul. Brzozowa 15, lub inne wskazane wcześniej miejsce na terenie Gdańska
WARSZAWA - Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1 w Warszawie Woli ul. Zawiszy 13 lub inne wskazane wcześniej miejsce na terenie Warszawy.

 
Każdy zjazd ma wyodrębniony i spójny z pozostałymi zakres tematyczny.
 

 Zaliczenie szkolenia odbywa się na podstawie obecności, aktywności podczas zjazdów oraz zaliczenia testu sprawdzającego wiedzę objętą programem.
 
Zajęcia odbywają się o stałych porach:
w piątki w godzinach 15.30 – 19.30 i
w soboty w godz. 9.00 – 14.00.

Zgłoszenia:
  • prosimy kierować na adres e-mail: fundacjaszkolenia@wp.pl
  • formularz zgłoszeniowy - KLIKNIJ TU
  • kontakt tel. Jolanta Zboińska Tel. +48 660 76 50 50
 

ver. F-01/22
Wróć do spisu treści