Oferta warsztatów

1. Diagnoza traumatyzacji. – warsztat 8 godz.
2. Traumatyzacja jako konsekwencja podania trans generacyjnego – 8 godz.
3. „O tym się nie mówi” – trauma nadużycia. – 8 godz.
4. Instytucja jako przedmiot traumatyzacji – 8 godz.
5. Trauma i przywiązanie – 8 godz.
6. Bezpieczny kontakt z osobą straumatyzowaną – 8 godz.
7. Psychotraumatologia – ujęcie pragmatyczne. – 8 godz.

PROWADZĄCY:

Anna Faber – certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny PTPP, superwizor PTPP, certyfikowany psychotraumatolog,
Jolanta Zboińska – psychoterapeuta psychoanalityczny, certyfikowany psychotraumatolog,
Iwona Piotrzkowska - Sut – psychoterapeuta psychoanalityczny, certyfikowany psychoteraumatolog,
Katarzyna Janasiewicz – Nowak – psychoterapeuta psychoanalityczny, certyfikowany psychotraumatolog,
Joanna Formela- pedagog, certyfikowany psychotraumatolog,
Mariusz Siejek – certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny.

Warsztaty odbywać się będą w soboty, w siedzibie Fundacji PCP w Gdańsku Wrzeszczu, ul. Brzozowa 15, w terminie wyznaczonym po zebraniu się grup.

 
 
 
>> tu jesteś: Strona główna
 
SZKOLENIE Z ZAKRESU PSYCHOTRAUMATOLOGII PRAKTYCZNEJ 2015 / 2016
Rozpoczęcie - wrzesień 2015 roku !
SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO OSÓB PRACUJĄCYCH W OBSZARZE PREWENCJI, PROFILAKTYKI, INTERWENCJI ORAZ POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM TRAUMĄ.

KURS PODSTAWOWY W SPOSÓB WYCZERPUJĄCY OMAWIA TEMATYKĘ TRAUMY PSYCHICZNEJ, OSADZA W METODYCE PSYCHOTRAUMATOLOGII ORAZ WYPOSAŻA W NARZĘDZIA PRACY W PODSTAWOWYM KONTAKCIE Z OSOBAMI STRAUMATYZOWANYMI.

NASZYMI ABSOLWENTAMI I BENEFICJENTAMI SĄ PEDAGODZY, PSYCHOLOGOWIE, PRACOWNICY SŁUŻB SPOŁECZNYCH ORAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH, LEKARZE I PRACOWNICY SŁUŻB MEDYCZNYCH, PRACOWNICY SŁUŻB PENITENCJARNYCH.

Informacje organizacyjne

Szkolenie składa się z czternastu 11-to godzinnych zjazdów, które odbywają się raz w miesiącu.

Każdy zjazd ma wyodrębniony i spójny z pozostałymi zakres tematyczny.

Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest gwarancją dobrego przygotowania własnego warsztatu pracy. Proponowane zajęcia stanowią pewną całość w zakresie wiedzy i umiejętności psychotraumatologa.

Dogodne stałe godziny zajęć:
• w piątki w godzinach 15.30 – 18.30
• w soboty w godz. 9.00 – 18.00.

Zgłoszenia prosimy kierować: na adres: fundacjaszkolenia@wp.pl

Informacja telefoniczna: 660-765-050 – Jolanta Zboińska

Koszt szkolenia:

Opłata za każdy zjazd wynosi 300 zł i jest wymagane najpóźniej 2 tygodnie przed kolejnym zjazdem.
Nieobecność na zjeździe nie zwalnia z opłaty za zjazd.

Opłaty należy dokonać na konto Fundacji:

73 1240 2920 1111 0010 1746 9077
Bank PEKAO SA V O/ Gdańsk
z dopiskiem: psychotraumatologia podstawowa Grupa IV

ZAKRES TEMETYCZNY

Zjazd 1: Trening integracyjny.
• Warsztat przygotowujący do wspólnej pracy.
• Metodyka pracy z grupą.

Zjazd 2: Pojęcie traumy jako specyficznego doświadczenia zagrożenia zdrowia i/lub życia.
• Psychotraumatologia - geneza.
• Pojęcie doświadczenia traumatycznego.
• Trauma i dysocjacja jako mechanizm obronny, przystosowawczy wobec ekstremalnych doświadczeń.
• Interwencja kryzysowa w sytuacji doświadczenia traumatycznego.
• Specyficzne i niespecyficzne objawy doświadczeń traumatycznych.
• Specyfika relacji z osobą straumatyzowaną.
• Długoterminowe skutki traumy.
• Ramy pracy.

Zjazd 3: Trauma Przewlekła.
• Zespół Stresu Pourazowego.
• Diagnoza PTSD.
• Symptomatyka PTSD.
• Dysocjacja jako obrona przed traumą.

Zjazd 4: Trauma a więź psychiczna.
• Pojęcie więzi psychicznej.
• Budowanie więzi.
• Teoria więzi: Bowlby, Winnicott, Fonagy.
• Specyfika zerwanych więzi i zaburzeń więzi jako źródło traumatyzacji.
• Ramy pracy- narzędzia.

Zjazd 5: Wczesna traumatyzacja i jej konsekwencje.
• Specyfika wieku niemowlęcego.
• Objawy i konsekwencje doświadczeń traumatycznych u dzieci w wieku przedwerbalnym. Diagnoza i specyfika.
• Interwencja kryzysowa wobec dziecka straumatyzowanego.
• Mechanizmy obronne u dzieci straumatyzowanych.
• Proces konsultacyjny.

Zjazd 6: Rola rodziców a traumatyzacja. Parentyfikacja
• Specyfika relacji matka – dziecko.
• Podstawy budowania więzi.
• Kontenerowanie w relacji matka – niemowlę.
• Zakłócenia we wczesnych relacjach matka - dziecko jako źródło traumatyzacji.
• Rola ojca w relacji z dzieckiem.
• Rola ojca w kontekście relacji matka – dziecko.
• Specyfika pracy z rodzicami.

Zjazd 7: Odziedziczone rany. Znaczenie przekazu transgeracyjnego.

• Pojęcie przekazu transgeneracyjnego.
• Traumy rodzinne.
• Rozpad rodziny, nadużycia wobec dzieci.
• Odziedziczone rany.
• Systemowe rozumienie rodziny.

Zjazd 8: Trauma a kryzys adolescencyjny.
• Specyfika wieku dojrzewania jako dynamika procesów integracji i dezintegracji.
• Zagrożenia wynikające z kryzysów wieku adolescencji.
• Kontakt z adolescentem – specyfika.
• Doświadczenie bliskości śmierci w wieku adolescencji.
• Specyfika pracy z młodzieżą.

Zjazd 9: Wpływ traumy na ciało.
• Ciało kolebką umysłu.
• Rola ciała w regulacji stanów psychicznych.
• Zaburzenia psychosomatyczne.
• Zakłócenia w relacjach jako źródło zaburzeń psychosomatycznych.
• Psychodynamika zaburzeń psychosomatycznych.
• Kontakt z osobą z problemami psychosomatycznymi

Zjazd 10: Suicydalność jako konsekwencja traumatyzacji.
• Rozpoznawanie stanu zagrożenia samobójstwem.
• Doświadczenie bliskości śmierci jako mechanizm obronny.
• Autoagresja i samookaleczenia.
• Interwencja kryzysowa w przypadku suicydalności.
• Negocjacje w sytuacjach zagrożenia życia.
• Negocjacje w sytuacjach kryzysowych.

Zjazd 11: Nadużycie seksualne i jego konsekwencje.
• Historia ujawniania nadużyć seksualnych na przestrzeni lat.
• Charakterystyka psychologiczna ofiary wykorzystania seksualnego.
• Rodziny kazirodcze – specyfika.
• Pomoc psychologiczna osobom po nadużyciach seksualnych.
• Specyfika terapii sprawców nadużyć seksualnych.
• Diagnoza dzieci po nadużyciach seksualnych.

Zjazd 12: Demoralizacja i przestępczość.
• Etiologia procesów demoralizacji.
• Rozumienie dynamiki przemocy / przemocy rodzinnej.
• Depresja jako konsekwencja izolacji więziennej.
• Doświadczenia traumatyczne w genezie przestępczości.
• Rola instytucji jako podmiotu leczącego.


Zjazd 13: Wzbogacanie zasobów w kontakcie ze straumatyzowanym pacjentem. Higiena psychiczna.
• Metody leczenia osób po doświadczeniach traumatycznych: PTSD
• Rola wyobraźni we wzbogacaniu zasobów psychicznych:
• „Technika Ekranu” jako specyficzna metoda pracy po doświadczeniach traumatycznych.
• Teoria pracy metodą EMDR.

Zjazd 14: Instytucje i system pomocy.
• Model leczenia zintegrowanego.
• System pomocy.
• Psychologia sądowa.
• Podsumowanie kursu.

Terminy zajęć:

1. 18-19 WRZESIEŃ 2015
2. 16-17 PAŹDZIERNIK 2015
3. 13-14 LISTOPAD 2015
4. 04-05 GRUDZIEŃ 2015
5. 22-23 STYCZEŃ 2016
6. 26-27 LUTY 2016
7. 11-12 MARZEC 2016
8. 08-09 KWIECIEŃ 2016
9. 20-21 MAJ 2016
10. 10-11 CZERWIEC 2016
11. 02-03 LIPIEC 2016
12. 09-10 WRZEŚNIA 2016
13. 14-15 PAŹDZIERNIK 2016
14. 18-19 LISTOPAD 2016

( Uwaga, termin rozpoczęcia szkolenia może ulec przesunięciu w zależności od zebrania odpowiedniej grupy uczestników).

W KONTYNUACJI OFERUJEMY:

WPROWADZENIE DO PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ
PSYCHTRAUMATOLOGIĘ ZAAWANSOWANĄ

Zespół szkolący:

Anna Faber - certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny PTPP, superwizor PTPP, certyfikowany psychotraumatolog, pracująca w gabinecie prywatnym.

Jolanta Zboińska - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny PTTP, certyfikowany psychotraumatolog, certyfikowany psychoterapeuta terapii EMDRT II stopnia, pracująca w gabinecie prywatnym.

Iwona Piotrzkowska - Sut - psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, certyfikowany psychotraumatolog, pracująca w gabinecie prywatnym.

Katarzyna Janasiewicz – Nowak - psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, certyfikowany psychotraumatolog, pracująca w gabinecie prywatnym.


Violeta Kosińska - psycholog-psychoterapeuta dzieci i młodzieży, absolwentka Studium Psychotraumatologii Specjalistycznej,

ZAPRASZAMY!
Życzenia świąteczno-noworoczne
kliknij w obrazek by powiększyć
PRODUKT FINALNY
PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z publikacją Produktu finalnego wypracowanego podczas realizacji projektu:

„Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej w woj. Pomorskim - Innowacyjny model wspierania młodzieży straumatyzowanej z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich‘’
Nr projektu: POKL.07.02.02-22-011/11


Koncepcja Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej składa się z:

Elementów bezpośredniego wsparcia Odbiorców tj. młodzieży 15-30 lat
- Psychotraumatologiczna Poradnia na Starcie
- Punkt Konsultacyjny na Miejscu Bezpośredniego Zdarzenia

Elementów wspierających Użytkowników tj. personel
- Studium Pomocy Psychotraumatologicznej poziom ogólny i specjalistyczny
- Standard, narzędzia wewnętrznej superwizji i szkoleń personelu CPP

Elementów oceny efektywności i jakości działań CPP
- Sekcja ds. oceny potrzeb i jakości wsparcia psychotraumatologicznego młodzieży

Powyższe elementy dostępne są w postaci produktów cząstkowych.

Całość do pobrania na podstronie projektu: www.psychotraumatologia.com.pl/projekt_cpp w zakładce "Opis projektu" znajdą Państwo "Nasze publikacje" lub klikając tutaj.Autorami większości zdjęć wykorzystanych na okładkach są uczestnicy konkursu fotograficznego "Moje światy-moje klimaty" zrealizowanego w ramach projektu.
Zapraszamy na ostatnią projekcję filmową: 16 grudnia (czwartek)
To już ostatni pokaz filmowy połączony z dyskusją realizowany podczas trzyletniego projektu innowacyjnego. Wszystkie nasze spotkania, miały na celu upowszechnianie wiedzy o traumie, jej skutkach i sposobach sobie z nią radzenia. Często widzieliśmy to na przykładzie losów głównych bohaterów wybieranych przez nas filmów. Ciekawe dyskusje po seansach, moderowane przez specjalistów - dały szansę na zrozumienie sytuacji i wyborów postaci straumatyzowanych. Na ekranie było ekscentrycznie, wzruszająco, czasem śmiesznie. Za wszystkie te chwile serdecznie Wam dziękujemy, życząc jednocześnie kolejnego spotkania się w gronie osób szukających w kinie odpowiedzi na trudne pytania ;-)Ponieważ Święta już za chwilę, kończymy filmem łagodnym: "Serce, serduszko" Jana Jakuba Kolskiego to ciepły film drogi, o sile miłości i potędze marzeń. O tym, że warto czasem zatrzymać się w biegu i na nowo ułożyć swój świat. Nigdy nie jest za późno, by zacząć ścigać marzenia...

Kino Kameralne, ul. Długa 57 w Gdańsku. Start godz. 19:00.
Wstęp wolny!


Ilość miejsc ograniczona pojemnością sali kinowej.
Po filmie zachęcamy do pozostania na sali. Podczas moderowanej dyskusji będzie szansa na podzielenie się swoimi wrażeniami.


Projekcje realizowane są w ramach projektu:
"PI Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej w woj. pomorskim – Innowacyjny model wspierania młodzieży straumatyzowanej z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Nr projektu: POKL.07.02.02-22-011/11).
Zapraszamy na wtorkową projekcję filmu "Pod Mocnym Aniołem" 16 grudnia

Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii ma zaszczyt zaprosić Państwa na kolejne spotkanie filmowe. Już w najbliższy wtorek 16 grudnia wyświetlony zostanie obraz "Pod Mocnym Aniołem" w reż. Wojciecha Smarzowskiego.

Kino Kameralne, ul. Długa 57 w Gdańsku.
Start godz. 19:00.
Jak zawsze wstęp wolny!

Ilość miejsc ograniczona pojemnością sali kinowej.
Po filmie zachęcamy do pozostania na sali. Podczas moderowanej dyskusji będzie szansa na podzielenie się swoimi wrażeniami.

Kolejne pokazy:
18.12.2014 g.19 - Serce, Serduszko, reż. Jan Jakub Kolski
Projekcje realizowane są w ramach projektu:
"PI Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej w woj. pomorskim – Innowacyjny model wspierania młodzieży straumatyzowanej z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Nr projektu: POKL.07.02.02-22-011/11).
Zapraszamy na projekcję filmu "Bogowie" 20 listopada (czwartek)
Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii ma zaszczyt zaprosić Państwa na kolejny cykl pokazów filmowych. Już w najbliższy czwartek 20 listopada na planie pierwszym pojawi się postać Zbigniewa Religi (grana znakomicie przez Tomasza Kota) W obsypanym Złotymi Lwami podczas tegorocznego festiwalu w Gdyni obrazie "Bogowie" reżyser Łukasz Palkowski pokazuje człowieka, który rzucił wyzwanie naturze, władzy, innym lekarzom oraz swoim słabościom.

Kino Kameralne, ul. Długa 57 w Gdańsku. Start godz. 20:00.
Jak zawsze wstęp wolny!
Nie obowiązują zaproszenia.

Ilość miejsc ograniczona pojemnością sali kinowej.

Niebawem informacja o kolejnych tytułach.


Projekcje realizowane są w ramach projektu:
"PI Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej w woj. pomorskim – Innowacyjny model wspierania młodzieży straumatyzowanej z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Nr projektu: POKL.07.02.02-22-011/11).

https://www.facebook.com/psychotraumatologia
Zapraszamy na konferencję w dniu 28.11.2014r.
Fundacja „Pomorskie Centrum Psychotraumatologii” serdecznie zaprasza na konferencję pt.:

„TRAUMA. I co dalej?

Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej jako nowa perspektywa pomocy instytucjonalnej”

Konferencja odbędzie się 28 listopada 2014 roku, w piątek, o godz. 10.00., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27, w Sali im. L. Bądkowskiego.

Podczas konferencji prezentowane będą wyniki ewaluacji wypracowanego i testowanego modelu instytucji integracji społecznej działającej na bazie psychotraumatologicznej metody leczenia oraz legislacyjne, organizacyjne i projektowe rozwiązania w budowaniu systemu pomocy osobom po traumie.

Gośćmi specjalnymi konferencji będą:

dr Wolfgang Merkle - Ordynator Oddziału Psychosomatycznego Kliniki Uniwersyteckiej Szpitala Pod Wezwaniem Św. Ducha we Frankfurcie. Psychoanalityk, specjalista medycyny psychosomatycznej, terapii bólu, psychiatrii i psychoterapii.

Helge Ostertag - dyplomowany terapeuta sztuką, pracujący na Oddziale Psychosomatycznym Kliniki Uniwersyteckiej Szpitala Pod Wezwaniem Św. Ducha we Frankfurcie.

Wstęp bezpłatny! Liczba miejsc ograniczona!

Zapisy pod adresem e-mail: konferencja@psychotraumatologia.com.plSzczegółowy program konferencji :
Pobierz program [PDF]

Pismo o patronacie Marszałka woj. pomorskiego Mieczysława Struka:
Pobierz pismo [PDF]

Konferencja objęta jest patronatem merytorycznym
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej


Medialnie wydarzenie wspiera:


Konferencja odbywa się w ramach projektu:
PI Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej w woj. pomorskim: Innowacyjnego modelu wspierania młodzieży straumatyzowanej z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich
(Nr projektu : POKL.07.02.02-22-011/11).
Zawód psychotraumatologa został oficjalnie uznany!
Z radością informujemy, iż zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r. zawód psychotraumatologa wpisany został do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

Umieszczony został w następującej strukturze:
2 - SPECJALIŚCI
22 - Specjaliści do spraw zdrowia
229 - Inni specjaliści ochrony zdrowia
2299 - Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani
229910 - Psychotraumatolog

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Powyższy akt prawny dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Sejmu:
Dz.U. 2014 poz. 1145 (wpis na stronie 16)

Psychotraumatologia Praktyczna (Warszawa)- aktualizacja oferty szkolenia. Pierwsze zajęcia już we wrześniu 2014
Szkolenie z zakresu
Psychotraumatologii praktycznej

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO OSÓB PRACUJĄCYCH W OBSZARZE PREWENCJI, PROFILAKTYKI, INTERWENCJI ORAZ POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM TRAUMĄ.

KURS PODSTAWOWY W SPOSÓB WYCZERPUJĄCY OMAWIA TEMATYKĘ TRAUMY PSYCHICZNEJ, OSADZA W METODYCE PSYCHOTRAUMATOLOGII ORAZ WYPOSAŻA W NARZĘDZIA PRACY W PODSTAWOWYM KONTAKCIE Z OSOBAMI STRAUMATYZOWANYMI.

NASZYMI ABSOLWENTAMI I BENEFICJENTAMI SĄ PEDAGODZY, PSYCHOLOGOWIE, PRACOWNICY SŁUŻB SPOŁECZNYCH ORAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH, LEKARZE I PRACOWNICY SŁUŻB MEDYCZNYCH, PRACOWNICY SŁUŻB PENITENCJARNYCH.

Szkolenie objęte jest patronatem merytorycznym
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej


Informacje organizacyjne

Szkolenie składa się z czternastu 10-cio godzinnych zjazdów, które odbywają się raz w miesiącu.

Każdy zjazd ma wyodrębniony i spójny z pozostałymi zakres tematyczny.

Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest gwarancją dobrego przygotowania własnego warsztatu pracy. Proponowane zajęcia stanowią pewną całość w zakresie wiedzy i umiejętności psychotraumatologa.

Dogodne stałe godziny zajęć:
• w piątki w godzinach 15.30 – 19.30
• w soboty w godz. 9.00 – 15.30.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej przy ul. Złotej 9/8 w Warszawie

Zgłoszenia prosimy kierować: na adres: szkolenia2@psychotraumatologia.com.pl
lub zgłaszać się pod numerem: 508 13 58 52.

Osoba do kontaktu: Anna Faber


--> Pozostałe informacje o szkoleniuPobierz ofertę szkolenia:
FPCP_Psychotraumatologia_Praktyczna_Warszawa_aktualizacja.pdf
Szkolenie z psychotraumatologii (Gdańsk)- start kolejnej grupy już w październiku 2014
W związku z dużym zainteresowaniem rozpoczynamy nabór do kolejnej grupy

szkolenia z zakresu
Psychotraumatologii praktycznej
Rozpoczęcie zajęć już w październiku 2014! Zapraszamy!


SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO OSÓB PRACUJĄCYCH W OBSZARZE PREWENCJI, PROFILAKTYKI, INTERWENCJI ORAZ POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM TRAUMĄ.

KURS PODSTAWOWY W SPOSÓB WYCZERPUJĄCY OMAWIA TEMATYKĘ TRAUMY PSYCHICZNEJ, OSADZA W METODYCE PSYCHOTRAUMATOLOGII ORAZ WYPOSAŻA W NARZĘDZIA PRACY W PODSTAWOWYM KONTAKCIE Z OSOBAMI STRAUMATYZOWANYMI.

NASZYMI ABSOLWENTAMI I BENEFICJENTAMI SĄ PEDAGODZY, PSYCHOLOGOWIE, PRACOWNICY SŁUŻB SPOŁECZNYCH ORAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH, LEKARZE I PRACOWNICY SŁUŻB MEDYCZNYCH, PRACOWNICY SŁUŻB PENITENCJARNYCH.

Szkolenie objęte jest patronatem merytorycznym
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej


Informacje organizacyjne

Szkolenie składa się z czternastu 11-to godzinnych zjazdów, które odbywają się raz w miesiącu.

Każdy zjazd ma wyodrębniony i spójny z pozostałymi zakres tematyczny.

Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest gwarancją dobrego przygotowania własnego warsztatu pracy. Proponowane zajęcia stanowią pewną całość w zakresie wiedzy i umiejętności psychotraumatologa.

Dogodne stałe godziny zajęć:
• w piątki w godzinach 15.30 – 18.30
• w soboty w godz. 9.00 – 17.00.

Zgłoszenia prosimy kierować: na adres: fundacjaszkolenia@wp.pl

Informacja telefoniczna: 660-765-050 – Jolanta Zboińska


--> Pozostałe informacje o szkoleniuPobierz ofertę szkolenia:
FPCP_Psychotraumatologia_Praktyczna_Gdansk_gr3.pdf
123456789