Konferencja - 2021 - FUNDACJA Pomorskie Centrum Psychotraumatologii

Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku
Przejdź do treści
25 MARZEC 2021 roku || 10:00
                                                                                    


FUNDACJA POMORSKIE CENTRUM PSYCHOTRAUMATOLOGII
INSTYTUT PSYCHOTERAPII ZINTEGROWANEJ W MONACHIUM
POLSKA FEDERACJA PSYCHOTRAUMATOLOGII

zapraszają do wzięcia udziału w

MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI ONLINE
25 MARCA 2021 roku
TRAUMATYCZNE  PRZYWIĄZANIE

PROGRAM:
10:00 –
10:15  – Otwarcie konferencji
10:15 –
10:30   – Powitanie – Prezes
Fundacji Jolanta Zboińska
10:30 –
11:30   –
dr Alfred Walter
                          „Ukryta i jawna traumatyzacja. Rozważania na temat traumatyzujących czynników w doświadczeniu wczesnego przywiązania”.
11:30 –
11:50    – Dyskusja
11:50 –
12:50    –
dr Anne Alvarez
 „Poziomy pracy analitycznej a poziomy patologii. Praca oparta na dostrajaniu się”
12:50 –
13:10   – Dyskusja

13:10 –
13:30    – Przerwa
13:30 –
14:15    – Sylwia
Sakowicz-Scott
                           „Eksploracja dzieci i młodzieży przez gangi i grupy przestępcze”.
14:15 – 14:35  – Dyskusja
14:35 –
15:20    – Aleksandra
Osińska
„Ochrona więzi rodzinnych pomiędzy nieletnimi matkami przebywającymi w placówkach resocjalizacyjnych i ich dziećmi”.
15:20 – 15:40   – Dyskusja
15:40                – Zakończenie konferencji.
ZGŁOSZENIA:
  1. Tel: 660 765 050
  2. Dane do logowania otrzymają Państwo na dwa tygodnie przed wydarzeniem na podany adres e-mail.
KOSZT:
Cena: 200 PLN
Uczestnicy i absolwenci szkolenia z psychotraumatologii oraz członkowie Polskiej Federacji Psychotraumatologii  - 170 PLN

Nr konta: 27 1240 2920 1111 0010 4276 1685
Tytułem: Konferencja imię i nazwiskoPRELEGENCI:

dr ANNE ALVAREZ

Psychoterapeutka psychoanalityczna specjalizująca się w pracy z dziećmi i młodzieżą, przez wiele lat pracująca z głęboko zaburzonymi oraz
autystycznymi
dziećmi i
adolescentami w Klinice Tavistock w Londynie, współzałożycielka oddziału leczenia dzieci autystycznych w Tavistock.

dr ALFRED WALTER

Psychoanalityk dzieci, młodzieży i dorosłych, analityk grupowy oraz
psychoanalityk terapii par i rodzin. Kierownik szkoleń, superwizor i wykładowca
z psychoanalitycznej
i psychodynamicznej terapii dzieci i młodzieży oraz
terapii par i rodzin w Centrum Terapii Zintegrowanej w Monachium. Wykładowca i
superwizor Fundacji Pomorskie Centrum
Psychotraumatologii.

SYLWIA SAKOWICZ-SCOTT

Specjalistka resocjalizacji dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją społeczną, niedostosowanych społecznie, dokonujących przestępstw,
w tym seksualnych.
Przewodnicząca komisji ds. ewaluacji skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych dla nieletnich sprawców czynów
przestępczych Wielkiej Brytanii, współpracująca z policją
i kuratorami sądowymi na rzecz programów profilaktyki i prewencji dla dzieci
i młodzieży.

ALEKSANDRA OSIŃSKA

Psycholog, kryminolog. Pracuje w Krajowym Mechanizmem Prewencji Tortur w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.      

ver. F-02/21
Wróć do spisu treści